สินค้า & บริการ

บริการติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ติดตั้งตู้ PBX และเดินสายโทรศัพท์

จำหน่ายและติดตั้งระบบ Acess control

บริการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ บริการซ่อมบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้

บริการติดตั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ บริการซ่อมบำรุง ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้

บริการติดตั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้

บริการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้

ออกแบบ ติดตั้งและแก้ไข ระบบ Network บริการเดินสาย Lan

จำหน่ายอุปกรณ์และเดินสายระบบ Fiber Optic จำหน่ายอุปกรณ์และเดินสายระบบ Fiber Optic

สามารถควบคุมการเข้าออกสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารจอดรถ ทางเข้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com