ข้อแตกต่างของ Hub, Switch Layer 2 และ 3

ข้อแตกต่างของ Hub, Switch Layer 2 และ 3
งงมานานหลายครั้งแยกแยะไม่ออกระหว่าง Switch Layer 2 กับ Switch layer 3 ถึงแม้ตอนเรียนอาจารย์จะสอนเรื่องมาตรฐานของ OSI Layer ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้สนใจ คราวนี้มีความจำเป็นต้องรู้ ก็ไปหาคำตอบมาจนได้ คิดว่าเพื่อน ๆ ก็คงอยากรู้เหมือนกัน

hub นั้นทำงานในระดับ layer 1 ซึ่งเป็น layer เกี่ยวข้องกับ เรื่องของการส่งสัญญาณออกไปสู่ media หรือ สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสาร รวมไปถึงเรื่องของการเข้ารหัสสัญญาณเพื่อที่จะส่งออกไปเป็นค่าต่างๆในทาง ไฟฟ้า และ เป็น layer ที่กำหนดถึง การเชื่อมต่อต่างๆที่เป็นไปในทาง physical hub นั้น จะทำงานในลักษณะของการทวนสัญญาณ หมายถึงว่า จะทำการทำซ้ำสัญญาณนั้นอีกครัง

ซึ่งเป็นคนละอย่างกับการขยายสัญญาณนะครับ พอทำแล้วก็จะส่งออกไปยังเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยูโดยจะมีหลักว่า จะส่งออกไปยังทุกๆ port ยกเว้น port ที่เป็นตัวส่งสัญญาณออกมา และเมื่อปลายทางแต่ละจุดรับข้อมูลไปแล้ว ก็จะต้องพิจารณา ข้อมูลที่ได้มา ว่าข้อมูลนั้นส่งมาถึงตัวเองหรือไม่ ถ้าหากไม่ใช่ข้อมูลที่จะส่งมาถึงตัวเอง ก็จะไม่รับข้อมูลที่ส่งมานั้น การทำงานในระดับนี้ ถ้าดูในส่วนของตัว hub เองนั้น จะเห็นได้ว่า ตัวของ hub นั้นเวลาส่งข้อมูลออกไป จะไม่มีการพิจารณาข้อมูลอย่างพวก mac address ของ layer 2 หรือ ip address ซึ่งเป็นของ layer 3 เลย

*** การพิจารณา ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ส่งมานั้น จริงๆแล้วส่งมาเครื่องไหน และเป็นข้อมูล ที่ต้องการจะส่งไปที่เครื่องไหน ข้อมูลนี้เป็นของเครื่องที่ได้รับข้อมูลนี้หรือไม่ และจะทำอย่างไร

ต่อไปกับข้อมูลที่ได้รับมานั้น ตรงนี้เป็นเรื่องของผู้รับปลายทางครับ

:: switch ::
switch นั้นทำงานในระดับของ layer 2 ซึ่งเป็นการทำงานในระดับของ data-link layer
ในกรณีของ ethernet นั้น ก็จะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของ frame และพวก MAC , LLC

MAC – Media Access Control / LLC – Logical Link Control

switch นั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีหลักการในการทำงานในลักษณะเดียวกับ อุปกรณ์จำพวก bridge ซึ่งจะมีหลักการทำงานก็คือจะส่งข้อมูลจาก port อันนึง ไปยังปลายทางที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น
ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกส่งออกไปยัง port อื่นๆ ยกเว้นมีความจำเป็นในบางกรณี เช่น ข้อมูลที่ส่งกันไม่มีผู้รับที่เชื่อมต่ออยู่ใน switch ของตัวเอง หรือ ข้อมูลที่ต้องส่งนั้น เป้นข้อมูลที่ต้องส่งออกไป
ในลักษณะของ broadcast หรือ multicast ครับ …

หลักการในการส่งต่อข้อมูลของ switch นั้น จะพิจารณาพวก mac address เป็นหลัก

การที่ port ใดๆ จะส่งข้อมูลถึงกันนั้น switch ก็จะทำการตรวจสอบ mac address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ และมีการทำ table เอาไว้เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี้ และเมื่อเวลามีการส่งข้อมูลระหว่างกันก็จะเอา mac addres ปลายทาง ที่อยู่ในส่วน header ของ frame มาเทียบกับตารางที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งถ้าหากว่า มีข้อมูล mac address อันนั้นอยู่ในตาราง และได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าเป็นของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ port ไหน switch ก็จะทำการส่งข้อมูลไปยัง port นั้นทันที

Layer 2 Switch

หมายถึง switch ทั่วๆไปที่มีการทำงานในการ ส่งต่อข้อมูล ใน osi model layer 2 หรือในระดับของ data link layer ซึ่งจะมีหลักในการพิจารณ์ในการส่งข้อมูล โดยดูจาก mac address เป็นหลัก และส่งข้อมูลออกมาในลักษณะของ frame ข้อมูลนั้นจะส่งจาก port นึงไปยังอีก port ซึ่งจะต่างจาก hub แต่ก็มีบ้างที่จะทำการส่งข้อมูลโดยกระจายออกไปยังทุก port การส่งข้อมูลกันเฉพาะจุดนี้ทำให้มีความปลอดภัยในระดับนึง และลดความคับคั่งของการสื่อสารในเครือข่าย …

layer 3 switch

จะสามารถทำงานได้ในทั้งระดับของ layer 2 และ layer 3 แต่เรื่องของการส่งผ่านข้อมูลภายใน หรือระหว่าง switch ด้วยกันนั้น ต้องดูว่าเราเจาะจงไปเฉพาะในส่วนการทำงานของ layer ไหน ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ switch ตัวที่เชื่อมต่ออยู่ และmode ของการทำงานของ switch ที่เราตั้งเอาไว้ครับ …

ถ้าเป็นการส่งข้อมูลกันในระดับ layer 2 ก็ยังจะคงพิจารณา macaddress เหมือนเดิม แต่ถ้าเป็นการติดต่อกันในระดับ layer 3 switch จะพิจารณา ip address เป็นหลักครับ

ส่วนเรื่องของข้อมูล ที่ layer 3 switch จะส่งต่อออกมานั้น ถ้ามันทำงานในระดับของ layer 2 ก็จะส่งข้อมูลออกมาเป็น frame แต่ถ้าทำงานในระดับ layer 3 นั้นจะส่งผ่านข้อมูลเป็นลักษณะของ
packet ข้อมูล และ นอกจากนี้ layer 3 switch ยังมีความสามารถด้านการ routing เหมือนกับพวก router ด้วย (แต่จะต่างกับ router คือ ไม่กันการส่ง broad cast ข้ามเครือข่าย)

สรุป

hub ทำงานในระดับของ layer 1 เพราะจะทำแค่ทวนสัญญาณออกไปยัง port ต่างๆเท่านั้น ส่วน switch ทั้วๆไป หรือที่เราเรียกว่า layer 2 switch นั้น จะทำงานใน layer 2 ส่วนพวก

layer 3 switch นั้น จะทำงานได้ทั้งในส่วนของ layer 2 และ layer 3 ครับ และมีความสามารถในเรื่องของการ routing ด้วยครับ และส่วนเรื่องของ collision domain และ broadcast domain นั้น

switch และ bridge นั้น สามารถใช้แบ่ง collision domain ได้ แต่ไม่สามารถจะใช้แบ่ง broadcast domain ได้ ส่วน hub ไม่สามารถใช้แบ่งแยกทั้งสองอย่างครับ

Powered by MakeWebEasy.com