วิธีการต่อสาย LAN

วิธีการต่อสาย LAN
ก่อนอื่นให้คุณตัดฉนวน PVC ที่หุ้มสายออกโดยให้ตัดห่างจากปลายสายเข้ามาประมาณครึ่งนิ้ว (17/32 นิ้ว)

จากนั้นตัดสาย Shieled ที่มีลักษณะเป็นร่างแหชั้นที่ 2 ออก โดยตัดให้ห่างจากปลายสายเข้ามา 8/32 นิ้ว หรือ 1/4 นิ้ว

จากนั้นให้คุณตัดฉนวนสีขาวชั้นในออก โดยตัดให้ห่างจากปลายสายเข้ามาประมาณ 6/32 นิ้ว

หลังจากที่เตรียมสายเสร็จแล้ว ให้คุณนำตัว BNC Connector หรือขั้วต่อมาเชื่อมต่อ โดยขั้วต่อจะมีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วนดังนี้

ให้คุณนำเอาสายที่ได้เตรียมไว้สวมเข้าไปในส่วนที่ 1 ไว้ก่อน

นำส่วนที่ 2 ที่มีลักษณะเป็นเข้มเล็กๆมาสวมกับสายที่ได้เตรียมไว้ หากคุณตัดสายได้ตามสัดส่วนที่กำหนดสายจะพอดีหัวขั้ว

นำสายไปเสียบกับหัวขั้วส่วนที่ 3 แล้วเลื่อนปลอกเข้ามาให้ชิดกับหัวขั้วและใช้คีมบีบปลอกให้ยึดติดกับหัวขั้วและสาย

ทำตามขั้นตอนกับสายอีกด้านก็จะได้สายที่พร้อมใช้งาน 1 เส้น

การต่อสาย UTP
การต่อสาย UTP จะมีวิธีต่ออยู่ 2 แบบคือ การต่อแบบไขว้ และต่อแบบตรง โดยที่การต่อแบบไขว้จะใช้สำหรับการต่อเครื่อง 2 เครื่องเข้าด้วยกัน และการต่อแบบตรงจะเป็นการต่อเครื่องทุกเครื่องเข้ากับ ฮับ ซึ่งจะมีวิธีการต่อสายแต่ละแบบดังนี้

วิธีการต่อสายแบบไขว้
การต่อสายแบบไขว้จะมีวิธีการเรียงสายอยู่ 2 วิธี คือ การต่อไขว้ขนาดความเร็ว 10 Mb และขนาดความเร็ว 100 Mb ต่อไปนี้จะเป็น

ตัวอย่างการเรียงสายแบบไขว้ขนาดความเร็ว 10 Mb จะมีวิธีการเรียงสายโดยไขว้สายที่ 1่กับสายที่ 3 และสายที่ 2 กับสายที่ 6 ดังภาพต่อไปนี้

สำหรับการต่อแบบไขว้ขนาดความเร็ว 100 Mb การต่อแบบนี้จะต้องใช้สายระดับ CAT 5 ไม่สามารถใช้สายที่ต่ำกว่านี้ได้ วิธีการต่อสายแบบนี้สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีความเร็ว 10 Mb ก็ได้ โดยวิธีการเรียงสายแบบนี้จะคล้ายกับวิธีการเรียงสาย ขนาด 10 Mb แต่จะต้องไขว้สายที่ 4 กับสายที่ 7 และสายที่ 5 กับสายที่ 8 เพิ่มขึ้นด้วยดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้

วิธีการต่อสายUTP แบบตรง วิธีการต่อสายUTP แบบตรง 

1. ใช้มีดคัตเตอร์ปอกสาย การปอกต้องระวังอย่าให้สายในขาด 


2. คลี่สายในออกและทำการจัดเรียงสายตามที่ต้องการต่อ โดยเรียงสายทั้ง 8 ให้แบนเพื่อสะดวกในการเข้าสาย 

3. ตัดปลายสายทั้ง 8 ให้ตรงกัน 

4. นำสายที่เรียงไว้ทั้ง 8 เสียบเข้าไปกับตัว URL 45 Connector โดยให้หันด้านที่มีขาล็อคขึ้นด้านบนให้เสียบสายที่ 1 เข้าที่ช่องซ้ายสุด และเรียงตามลำดับต่อไป


5. ใช้คีมจัมป์สายทำการจัมป์สาย โดยให้ตัว RJ45 Connector อยู่ตรงร่องของคีมจัมป์ แล้วบีบคีมให้แน่นคีมจะบีบให้สายติดแน่นอยู่กับตัว RJ-45 Connector 

6. ทำการเข้าสายอีกด้าน ก็จะได้สายที่พร้อมใช้งาน 1 เส้น 

Powered by MakeWebEasy.com